Hem

                                      Välkommen till ME

Här på ME Assistans strävar vi inte efter att bli störst, utan att tillgodose våra kunder och deras behov. 
Eftersom vi är ett mindre bolag blir servicen mer personlig,
och Du som kund hos oss har möjlighet att själv vara med och bestämma hur du vill ha din assistans utformad.


Våra ledord är trygghet och valfrihet- något vi alltid ser till att efterfölja.

Vi ser till dig som individ och anpassar tillsammans  den form av assistans 

som passar dig bäst. 


Vårt kontor är beläget i Läckeby strax utanför Kalmar 
och vårt huvudsakliga upptagningsområde är Kalmar och Öland med omnejd. 

    Välkommen
!

Om oss

ME Assistans är ett privatägt bolag vars verksamhet inriktar sig på personlig assistans åt 
funktionshindrade. Vi har för tillfället omkring 60 assistenter anställda och vi jobbar aktivt med att tillgodose våra kunders behov på ett personligt sätt. Vårt mål är inte att vara störst, utan att vara bäst. 
Vi tror att individuell anpassning och den unika individen som utgångspunkt är det enda 
sättet att nå upp till toppnivå med servicen, och väljer således att fokusera på just det. 

ME Assistans grundades 2005 och har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans.

Företaget ägs och drivs av Maria och Roger Sunnerborn.

Maria är utbildad undersköterska och har själv arbetat som personlig assistent, och har 
som verkställande direktör således mycket god insikt i hur det fungerar både när det 
gäller det praktiska och det administrativa

Vad innebär personlig assistans

Att ha personlig assistans innebär att man tar hjälp av en annan människa för att 
kompensera något typ av funktionshinder, exempelvis ett förståndshandikapp, nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Assistenten skall hjälpa brukaren att utföra de sysslor som denne är inkapabel att klara av på egen hand. Det kan röra sig om alla sorts dagliga sysslor som städning, hjälp att sköta brukarens hygien, förflyttningar till och från rullstol, hjälp att ta hand om brukarens barn, hälsa på hans eller hennes vänner och sköta olika fritidsaktiviteter. Där brukarens egna förmågor sviktar ska assistenten ta vid och hjälpa brukaren att leva ett lika funktionellt och bra liv som de som inte är i behov av personlig assistans. 

Assistansen är helt och hållet på brukarens villkor, och assistentens uppgift är att vara där brukaren är för att utefter dennes önskemål vara behjälplig på de sätt som behövs. Varje brukare har olika behov och assistentens jobb kan således gå ut på allt från kommunikationshjälp till mer fysiska prestationer. Den personliga assistansen ska inte styras av skola eller dagcenter och inte användas av dem som förstärkning av den egna personalen, utan endast vara till för brukaren själv.

Assistenten har tystnadsplikt och får således inte föra vidare information om brukarens och dennes familjs privata förehavanden. 
Tystnadsplikten gäller fortfarande efter det att assistenten avslutat sin tjänst.